Процедура „Избор с публична покана”

  Провеждане на процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните машини с обособени позиции: Обособена позиция 1: Инфрачервен спектрофотометър – 1 бр. Обособена позиция 2: Машина за центриране – 1 бр. Файлове: Publichna_pokana_Technooptik Oferta_PMS 80_Technooptik Primerna_metodika_za_ocenka_Technooptik Iziskvania_oferti_Technooptik deklaratsia_kandidati Proekt_na_dogovor_Technooptik Spisuk podobni dogovori_Technooptik