Процедура „Избор с публична покана”

  Провеждане на процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните машини с обособени позиции: Обособена позиция 1: Инфрачервен спектрофотометър – 1 бр. Обособена позиция 2: Машина за центриране – 1 бр. Файлове: Публична покана Технооптик Оферта PMS 80 Примерна методика за оценка Изисквания […]

Процедура „Избор с публична покана” Read More »